Bewonersprofiel

  • In ons wooninitiatief zijn er 8 (volwassen) vrouwen en mannen welkom. De bewoners hebben een zorgprofiel 6 of 7. De bewoners hebben een verstandelijke beperking, autisme en complex gedrag.
  • De bewoners hebben een indicatie voor PGB wonen en zorg, met een zorgzwaartepakket 6 of 7.
  • De bewoners hebben een stabiele, veilige en prikkel-begrijpelijke omgeving nodig, waar begeleiders structuur en aandacht geven.
  • De bewoners hebben 24 uur zorg nodig. Dit houdt in dat er overdag zorg en begeleiding is en in de nacht een slaap-/ nachtdienst aanwezig moet zijn.
  • De bewoners hebben begeleiding nodig bij het structureren van de dag, om structuur in hun leven te creëren en om te gaan met verschillende situaties.
  • Daarnaast hebben de bewoners zorg nodig bij hun ADL (wassen, aankleden, verzorging en huishoudelijke taken), maar ook bij bepaalde ziektebeelden bijvoorbeeld epilepsie, medicatie, noodmedicatie.

Wij gaan ervan uit dat onze bewoners ondersteuning nodig hebben bij:

  • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten.
  • Het uitvoeren van een nuttige tijdsbesteding.
  • Het beheersen van gedrag en het omgaan met spanningen.


De bewoners moeten zich veilig voelen in hun eigen situatie en aansluiting hebben bij de anderen.

 

We streven ernaar om in ons huis een gemengde samenstelling van bewoners te hebben, zowel qua beperking, geslacht, functionerings-niveau, geloofsovertuiging, afkomst of huidskleur.

 

Om 8 bewoners samen te brengen, zoeken we in onze eigen netwerken en werken we samen met gemeente en welzijnsorganisaties.

 

Voor potentiële bewoners zal er een selectieprocedure zijn. Een onafhankelijke gedragsdeskundige wordt gevraagd advies te geven met betrekking tot de samenstelling van de groep.