Bewonersprofiel

  • In ons wooninitiatief zijn maximaal 12 volwassenen welkom. De bewoners hebben een WLZ indicatie. De bewoners hebben een verstandelijke beperking, autisme en mogelijk complex gedrag.
  • De bewoners hebben een indicatie voor PGB wonen en zorg.
  • De bewoners hebben een stabiele, veilige en prikkel-begrijpelijke omgeving nodig, waar begeleiders structuur en aandacht geven.
  • De bewoners hebben 24 uur zorg nodig, met zorg en begeleiding overdag en een slaapdienst voor de nacht.
  • De bewoners hebben begeleiding nodig bij het structureren van de dag, om structuur in hun leven te creëren en om te gaan met verschillende situaties.
  • Daarnaast kunnen de bewoners ondersteuning nodig hebben bij hun ADL (wassen, aankleden, verzorging en huishoudelijke taken), maar ook bij bepaalde ziektebeelden bijvoorbeeld epilepsie, medicatie, noodmedicatie.

Wij gaan ervan uit dat onze bewoners ondersteuning nodig hebben bij:

  • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten.
  • Het uitvoeren van een nuttige tijdsbesteding.
  • Het beheersen van gedrag en het omgaan met spanningen.

 

We streven ernaar om in ons huis een gemengde samenstelling van bewoners te hebben, zowel qua beperking, geslacht, functionerings-niveau, geloofsovertuiging, afkomst of huidskleur.

 

Om maximaal 12 bewoners samen te brengen, zoeken we in onze eigen netwerken en werken we samen met gemeente en welzijnsorganisaties. Tevens zullen wij ons initiatief bekendheid geven middels advertenties, informatieavonden enz.

 

Voor potentiële bewoners zal er een selectieprocedure zijn. Een onafhankelijke gedragsdeskundige wordt gevraagd advies te geven met betrekking tot de samenstelling van de groep.