Selectie Procedure

Om in aanmerking te komen voor een plek bij wooninitiatief Feliz dient voldaan te worden aan onderstaande criteria.

 

De bewoner

  • Kan een diagnose voorleggen, waarbij er sprake is van een verstandelijke beperking, autisme en mogelijk complex gedrag.
  • Heeft een WLZ indicatie.
  • Beschikt over een PGB wonen/zorg en PGB voor dagbesteding.
  • Beschikt over een eigen bron van inkomsten/uitkering.
  • Heeft een stabiele, veilige en prikkel-begrijpelijke omgeving nodig waar begeleiders structuur en aandacht geven.
  • Heeft 24 uur zorg nodig. Dit houdt in dat er overdag zorg en begeleiding is en in de nacht een slaapdienst aanwezig is.
  • Heeft mogelijk begeleiding nodig bij wassen, aankleden, verzorging en huishoudelijke taken.
  • Heef mogelijk zorg nodig bij bepaalde ziektebeelden, zoals epilepsie.
  • Heeft ondersteuning nodig bij het aangaan en onderhouden van sociale contacten.
  • Heeft ondersteuning nodig bij de uitvoering van nuttige tijdsbesteding.
  • Heeft ondersteuning nodig bij het beheersen van gedrag en omgaan met spanningen.
  • Er mag geen sprake zijn van seksueel ontremd gedrag.
  • Er mag geen sprake zijn van enige vorm van verslaving (alcohol, drugs).
  • Is nooit in aanraking geweest met justitie.

De ouders of wettelijk vertegenwoordigers

 • Zijn betrokken bij de problematiek.
 • Zijn bereid zich in te zetten voor wooninitiatief Feliz.
  - Participeren in het Algemeen Bestuur.
  - Participeren in werkgroepen.
 • Delen de visie en missie van wooninitiatief Feliz en gaan akkoord met reeds, door het bestuur, genomen besluiten.

 

Interesse in wonen bij Feliz

 • Dan wordt er een telefonische afspraak gepland om kennis te maken.
 • Als na de telefonische afspraak blijkt dat men, van beide kanten, verder wil met de procedure, zal er een intakegesprek gepland worden met een deskundige (autismespecialist). Hier zijn kosten aan verbonden. Bij dit gesprek is ook een lid van het bestuur aanwezig. De deskundige maakt een verslag en zal advies uitbrengen aan het bestuur.
 • Als het advies aan het bestuur positief is, ben je van harte welkom om bij Feliz te komen wonen (onder voorbehoud dat er nog plek beschikbaar is).
 • Als er op het moment van een positief advies geen plek beschikbaar is, kun je, indien je dit wenst, op de wachtlijst geplaatst worden. De kosten hiervoor zijn € 50,--.

 

 

Is je interesse gewekt, vul dan bij belangstellingsregistratie het formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

Mocht je nog vragen hebben, vul dan het contactformulier in of stuur een mail naar info@felizvenlo.nl

Je kunt ook telefonisch contact opnemen met Jos Berben, penningmeester van de stichting, op telefoonnummer 06 27618138.