Wie


Wij zijn Jos en Karin Berben. Wij willen voor onze kinderen een fijn thuis creëren met de juiste gespecialiseerde begeleiding/zorg.

De initiatiefnemers


Een geschikte woonvorm met gespecialiseerde begeleiding/zorg.

Wij zijn Jos en Karin Berben. Wij zijn ouders van 3 kinderen, 1 zoon en 2 dochters (tweeling). Bij onze dochters is er sprake van een verstandelijke beperking, autisme en complex gedrag. Wij willen voor onze dochters een geschikte woonvorm met gespecialiseerde begeleiding/zorg.

We dachten dit gevonden te hebben binnen de instelling waar ze nu nog wonen. Zij garandeerden ons dat ze de benodigde begeleiding/zorg konden bieden. Echter is voor onze kinderen de begeleiding en woonsituatie niet passend. Onze kinderen wonen op een plek waar ze overprikkeld worden. Deze overprikkeling heeft invloed op de begeleiding die geboden wordt. Het is niet mogelijk de overprikkeling weg te nemen, omdat onze dochters in een verouderd appartementencomplex in het centrum van Blerick wonen. Vanuit de straat en de buren zijn er geluiden waar geen invloed op uit te oefenen is. Dit levert voor, zowel onze dochters, als voor ons veel frustratie en verdriet op. Dit kost veel energie.

 

De toekomstige bewoners centraal zetten.

We willen nu de regie in eigen handen nemen om voor onze kinderen een fijn thuis te creëren met de juiste begeleiding/zorg. We willen de toekomstige bewoners centraal zetten en op basis van zorg op maat werken. Samen met andere partijen willen wij de zorg die nodig is efficiënt organiseren en innoveren.

Dit is de reden waarom wij ons zijn gaan oriënteren hoe wij samen met anderen een wooninitiatief kunnen realiseren dat toekomstgericht en duurzaam is. Wij worden ouder en willen de geruststelling dat er goed voor onze dochters gezorgd zal worden.

 

Wij willen het initiatief uiteraard zo snel mogelijk realiseren, maar uiterlijk binnen 5 jaar.