Missie en Visie


Wij willen een veilige huiselijke omgeving creëren voor onze kinderen in een rustige woonomgeving. Een “thuis” met de extra zorg en begeleiding die ze nodig hebben.

Een thuis met extra zorg en begeleiding.


Wij zijn ouders die voor onze kinderen het allerbeste willen.

Wij willen een veilige huiselijke omgeving creëren voor onze kinderen in een rustige woonomgeving. Een “thuis” met de extra zorg en begeleiding die ze nodig hebben.


Kwaliteit van leven is het belangrijkste. Alleen dan is er mogelijkheid voor groei en ontwikkeling.Uitgangspunten voor kwaliteit van leven:


  • Veilige woonomgeving in rustige, prikkelarme omgeving.
  • Levensloopbegeleiding volgens de Pillar methode.
  • Eén client, één team.
  • Kwaliteit van zorg.
  • Gespecialiseerd personeel.
  • Stabiliteit en continuïteit.