Visie Begeleiding en Dagbesteding


Een verstandelijke beperking, autisme en mogelijk complex gedrag vraagt om zeer gespecialiseerd personeel.

Begeleiding en dagbesteding


  • Wij willen enthousiaste, betrokken begeleiders, die rust, structuur en veiligheid bieden.
  • 24-uurs begeleiding. ’s Nachts is er een slaapdienst aanwezig. Deze is bereikbaar voor alle bewoners middels een inluistersysteem.
  • Wij streven naar een bezetting van 1 op 4.
  • Begeleiding volgens de Pillar methode. Deze omvat, waar nodig, begeleiding op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Een eenheid op alle gebieden van leven die voor de individuele persoon op maat gestructureerd wordt.
  • Er zal, op basis van behoefte en mogelijkheden, dagbesteding aangeboden worden op de locatie zelf. Bij voorkeur zullen deze activiteiten begeleid worden door dezelfde mensen die de bewoners ook begeleiden in zorg en in wonen. Dit creëert rust en biedt de mogelijkheid om samen iets op te bouwen.
    Extern naar dagbesteding gaan, bestaat ook tot de mogelijkheden.