Visie Begeleiding en Dagbesteding


Een verstandelijke beperking, autisme en complex gedrag vraagt om zeer gespecialiseerd personeel.

Begeleiding en dagbesteding


  • Wij willen enthousiaste, betrokken begeleiders, die rust, structuur en veiligheid bieden. Zij moeten onze kinderen kunnen “lezen”, omdat ze niet of nauwelijks in staat zijn om “taal” te gebruiken om zich te uiten.
  • 24-uurs begeleiding. ’s Nachts is er een slaapdienst aanwezig. Deze is bereikbaar voor alle bewoners middels een inluistersysteem.
  • Wij streven naar een bezetting van 1 op 4. (uitgaande van minimaal ZZP 5, 6 en 7)
  • Begeleiding volgens de Pillar methode. Deze omvat, waar nodig, begeleiding op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Een eenheid op alle gebieden van leven die voor de individuele persoon op maat gestructureerd wordt.
  • Eén team voor zowel begeleiding bij het wonen als bij de dagbesteding, waardoor er minimale diversiteit is in begeleiders. Dit zorgt voor rust, inzicht en overzicht.