Doelstelling


Kleinschalig wonen met een klein team van gespecialiseerde vaste medewerkers, voor zowel de begeleiding/zorg bij het wonen als bij de dagbesteding.

Wat willen wij (ouders en toekomstige bewoners) realiseren:


 • Kleinschalig wonen met een klein team van gespecialiseerde vaste medewerkers, voor zowel de begeleiding/zorg bij het wonen als bij de dagbesteding. Dit is belangrijk voor de herkenning en een gevoel van veiligheid, wat enorm bijdraagt aan de kwaliteit van leven.
 • Wonen in een rustige omgeving, betekent weinig omgevingsprikkels. Dit bevordert het woonplezier.
 • Invloed kunnen uitoefenen op de keuze van personeel en de wijze waarop de begeleiding/zorg wordt uitgevoerd.
 • Invloed kunnen uitoefenen op het gebouw, de ruimtes en de inrichting. Het moet een “thuis” worden.
 • Het is belangrijk dat ouders/vertegenwoordigers van bewoners, waar nodig, ondersteuning kunnen bieden.
 • Het wooninitiatief biedt werk aan zorgaanbieders en stagiaires.
 • Toekomstige bewoners kunnen, indien gewenst, deelnemen aan de samenleving.
 • De zorg voor ouders, familie en steunsysteem afneemt dan wel samen gedragen wordt. Ouders krijgen een nieuwe rol.
 • Stabiliteit verwerven.
 • De mens centraal en zorg op maat.
 • Toekomstbestendig en duurzaam initiatief.
 • Zorg en begeleiding via Pillar methodiek (Presentie, interactie, levenscoaching, luisteren, actie en rust).