Visie Financiering


Wij willen de woningen realiseren in samenwerking met een woningcorporatie of een particuliere investeerder.

Woningen

Onze intentie is dat de financiering en de realisatie van de woningen (nieuwbouw of verbouwing) volledig geregeld wordt door een nog nader te bepalen woningcorporatie of een particuliere investeerder, waarbij wij inspraak hebben ten aanzien van de grootte en de indeling van de ruimtes.

De woningcorporatie/particuliere investeerder treedt uitsluitend op als verhuurder. De huur moet onder de huurtoeslaggrens blijven en wordt betaald vanuit de (Wajong)uitkering.


Zorg

De zorg wordt gefinancierd vanuit PGB’s die passen bij de zorgzwaartepakketten en eventuele extra toeslagen. Een van deze toeslagen is de wooninitiatieventoeslag. De toeslag Wooninitiatief is voor het betalen van kosten voor het organiseren van zorg en voor het leveren van zorg in gemeenschappelijke woonruimtes in een wooninitiatief. De zorg zal ingekocht worden bij een zorgaanbieder of zorgcoöperatie.

 

Overige inkomsten

Voor het bruikbaar opleveren van het project zijn er verschillende investeringen nodig, voor onder andere de inrichting van de buitenruimtes, keukens en het meubilair voor de gemeen-schappelijke ruimtes. Voor de financiering van deze investeringen worden verschillende fondsen benaderd. De inrichting van de eigen ruimtes wordt door de bewoners en hun ouders zelf gefinancierd. Inrichting van de buitenruimte (waaronder bestrating, tuinaanleg en bouw van een fietsenstalling) zal een sociaal project worden.

 

Deze worden o.a. gegenereerd uit:

  • Subsidies
  • Fondsen
  • Serviceclubs en ondernemers.
  • Donaties,
  • Vrienden van Feliz
  • Acties ten behoeve van Feliz