Strategie


Stichting Wooninitiatief Feliz wil een veilig en comfortabel wonen mogelijk maken voor volwassenen met een beperking en complexe zorgvraag op basis van levensloopbegeleiding.

Om de doelstelling, visie en missie, te bereiken, richt Stichting Wooninitiatief Feliz haar strategie op:

 

WONEN

 

Woonplek voor volwassenen met een beperking waar ze gelukkig en tevreden zijn

Dit willen we doen door aandacht te besteden aan sfeer, ontmoeting, levendigheid, warmte, toegankelijkheid, rust en comfort. Dat willen we doen samen met andere bewoners, ouders en partners.

 

Duurzaamheid

We streven naar een duurzaam, courant en toekomstbestendig gebouw passend bij de woonwensen van de toekomstige bewoners.

 

 

ORGANISATIE

 

Divers en toekomstgericht:

Stichting Wooninitiatief Feliz wil een veilig en comfortabel wonen mogelijk maken voor volwassenen met een beperking en complexe zorgvraag op basis van levensloopbegeleiding.


Samenwerking:

Met lokale partijen willen we nauw samenwerken om ons doel te realiseren maar ook voor lokale verankering en betrokkenheid van de lokale gemeenschap.

 

 

ZORG

 

Inspelen op levensbegeleiding

De toekomstige bewoner staat centraal en er zal ondersteuning, begeleiding en zorg op maat worden geleverd.