Visie Wonen


Wij willen de woningen realiseren in samenwerking met een woon- corporatie of particuliere investeerder.

Wij willen een veilig thuis bieden aan 8 personen. Deze zullen verdeeld worden over 2 groepen van 3 personen en 2 individuele aanleun-woningen.


De woningen zullen gesitueerd zijn aan de rand van het dorp Boekend. Landelijk en rustig gelegen.


Er zal een gemeenschappelijke ruimte zijn waarvan iedereen gebruik van kan maken.


Er zal een omheinde tuin zijn. Deze kan gebruikt worden voor ontspanning en voor diverse activiteiten.


Er zal (individueel) een normaal dagritme gevolgd worden. Hierbij zal zeker ook aandacht geschonken worden aan gezamenlijkheid (naar behoefte).


Er zullen huisregels opgesteld worden. Uitgangspunten hierin zullen zijn, respect voor elkaar en hoe om te gaan met woning/eigen spullen/spullen van de anderen.


Dagbesteding zal, bij voorkeur, op loopafstand zijn van de woningen. Dit betekent weinig reistijd voor onze kinderen, dus minder prikkels. Dit betekent dat ze veel meer ontspannen starten met de dagbesteding en na de dagbesteding meer ontspannen weer thuiskomen.


Wij willen de woningen realiseren in samenwerking met een woningbouwcorporatie of particuliere investeerder.


De huur prijs van de groepswoningen en de aanleuningwoningen moet onder de huurtoeslaggrens blijven.