Aktueel


Op deze pagina de laatste nieuwsberichten.

9 december 2021

DONATIE STICHTING MIJN EIGEN THUIS (MET)

Op 9 december 2021 heeft Stichting Wooninitiatief Feliz een donatie mogen ontvangen van de Stichting MET. De stichting biedt op heel veel manieren ondersteuning aan ouders van jongeren met een beperking bij de realisatie van zelfstandige woonvormen.

De donatie zal worden besteed voor het inzetten van projectmatige onder-steuning van ons wooninitiatief.

5 december2021

LIDMAATSCHAP LANDELIJKE VERENIGING VAN OUDERINITIATIEVEN (LVOI)

Per 5 december 2021 is Stichting Wooninitiatief Feliz lid van de LVOI.

De LVOI zet zich in voor de belangen van ouderinitiatieven en het uitwisselen van kennis en ervaring.

Daarnaast faciliteert de LVOI een geschillen- en klachtenregeling voor ouderinitiatieven.

26 november 2021

FLOQZ

Op 26 november 2021 is aan Sander Bos van Floqz de opdracht gegeven om te starten met het zoeken naar een geschikte locatie voor ons wooninitiatief.

De missie van Floqz: meer mensen beter en sneller vanuit hun wensen laten wonen door woningzoekenden te inspireren en te verbinden.

25 november 2021

SUBSIDIE PROVINCIE LIMBURG

Op 25 november 2021 heeft de Provincie Limburg, in het kader van de Nadere subsidieregels Stimulering Wonen2020-2023 een subsidie verstrekt aan Stichting Wooninitiatief Feliz.


De subsidie zal worden ingezet in de voorbereidende fase van ons woon-initiatief.

augustus 2021

DONATIE STICHTING TINY EN ANNY VAN DOORNE FONDS

Op 25 augustus 2021 heeft Stichting Wooniniriatief Feliz een donatie mogen ontvangen van de Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds. Tiny en Anny waren kinderen van DAF-grondlegger Hub van Doorne.


Wij zijn blij met deze bijdrage voor ons wooninitiatief. Deze zal goed besteed worden.