Initiatief-fase


In de initiatieffase is er focus op:


zorg • organisatie • sponsoring en pr • wonen

IN DE INITIATIEFFASE IS ER FOCUS OP:

 

ZORG

 • Werven van toekomstige bewoners
 • Expertise inschakelen (gedragsdeskundige) voor groeps-samenstelling

 

ORGANISATIE

 • Oprichten stichting met ANBI status.
 • Expertise inschakelen voor beleidsmatige zaken (o.a. onderhandelingen, financieel stukken).
 • Statuten


SPONSORING EN PR

 • Logo voor wooninitiatief ontwikkelen.
 • PR wooninitiatief, bekendheid vergroten middels een website en foldermateriaal.
 • Gesprekken met netwerkpartners.
 • Fondsenwerving
 • Werven van donateurs.
 • Schenkingen en giften zijn uiteraard welkom.
 • Giften in natura. Deze zijn zeker welkom in de bouwfase en de inrichting.
 • Bedrijven, serviceclubs enz. aanschrijven.

 

WONEN

 • Locatie voor wooninitiatief Feliz realiseren