Bewoners


Wij als ouders willen voor onze kinderen het heft in eigen handen nemen om een wooninitiatief te realiseren. Als ouders hebben wij onze beleidsvisie opgesteld vanuit onze uitgangspunten, normen en waarden en de zorg die onze kinderen nodig hebben.