ANBI-status


Stichting Wooninitiatief Feliz voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een 'algemeen nut beoogde instelling', ofwel ANBI. 


Deze goedkeuring is belangrijk omdat een donateur alleen schenkingen kan aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van een ANBI. Daarnaast betekent het  dat wij, de Stichting, geen schenkbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen.