Bestuur


De Stichting bestaat uit een algemeen bestuur, welk bestaat uit minimaal 12 leden (1 afgevaardigde per bewoner) en een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris (gekozen uit het algemeen bestuur).

N.B. Zolang het algemeen bestuur niet voltallig is, kunnen er tijdelijk bestuursleden benoemd worden die geen afgevaardigde zijn van een bewoner.

Dagelijks bestuur


Voorzitter:  Carla Wijhers


Penningmeester:   Jos Berben


Secretaris:   Karin Berben

Telefoon06 27618138

Beloningsbeleid

In de statuten is hierover het volgende opgenomen:

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.