Bestuur


De Stichting bestaat uit een algemeen bestuur, welk bestaat uit 8 leden

(1 afgevaardigde per bewoner) en een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris (gekozen uit het algemeen bestuur).

Dagelijks bestuur


Voorzitter:  Ingrid Diaferia


Penningmeester:   Jos Berben


Secretaris:   Karin Berben

Telefoon0614804199

Beloningsbeleid

In de statuten is hierover het volgende opgenomen:

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.