Governance code van de zorg


Wooninitiatief Feliz past de Governance code van de zorg toe, om zo te borgen dat er voorwaarden voor goede zorg geboden worden.

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governance code van de zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector.

 

Wooninitiatief Feliz is een kleine organisatie, maar ook kleinere zorgorganisaties kunnen het voorbeeld van Governance code van de zorg toepassen, om zo te borgen dat er voorwaarden voor goede zorg geboden worden.

 

De zeven pijlers zijn:

  • Goede zorg
  • Hanteren van waarden en normen die passen bij de zorgorganisatie
  • Het organiseren van randvoorwaarden en waarborging van invloed van de toekomstige bewoners, ouders/
  • vertegenwoordigers en belanghebbenden
  • Het inrichten van raad van bestuur of advies voor toezicht en advies op de organisatie
  • Goed bestuur
  • Verantwoord toezicht
  • Continue ontwikkeling van professionaliteit en deskundigheid