Kwaliteitskader


Vanuit Stichting Wooninitiatief Feliz staat kwaliteit hoog in het vaandel.

Kwaliteit hoog in het vaandel.


Vanuit Stichting Wooninitiatief Feliz staat kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom zal een kwaliteitsdocument opgesteld worden waarin kwalitatieve zorg beschreven wordt. Stichting Wooninitiatief Feliz zal dit organiseren samen met de zorgaanbieder en zorgprofessionals.


Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet stelt eisen aan zorgaanbieders in de breedste zin van het woord.

 

Of de zorgaanbieders nu groot of klein zijn, de Wkkgz geldt van grote ziekenhuizen tot kleinschalige wooninitiatieven.